Copyright
 

De lay-out, tekst en functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd (2008). Niets daarvan mag gekopieerd of gebruikt worden zonder vooraf schriftelijke toestemming van de auteur en eigenaar te hebben gevraagd. Dit houdt in, dat niets op elektronische of mechanische wijze gekopieerd mag worden. Het is ook niet toegestaan aan derden om informatie van deze website via vermenigvuldiging en publicatie in vorm van hardcopy, fotokopieën, microfilm, digitaal of in andere vorm te verspreiden.