Disclaimer
 

Alhoewel de grootste zorg is betracht, teneinde verzekerd te zijn van de juistheid en de volledigheid aangaande de informatie die deze internetsite bevat, kan de maker en eigenaar van deze website, noch enige rechtspersoon of natuurlijke persoon waaraan zij is verbonden, aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt, als gevolg van enige activiteit die is ondernomen op basis van de informatie die wordt verstrekt op deze website. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Indien u deze site bezoekt gaat u hiermee akkoord. Indien u meent dat informatie op deze website onjuist is dan wordt u vriendelijk verzocht dit te melden (zie contactgegevens elders op deze website) zodat deze dat kan corrigeren.

De genoemde inkomsten zijn reële voorbeelden maar bieden geen garanties. Uw inkomsten zijn afhankelijk van uw eigen motivatie, inzet en ondernemerschap. Het wil dus niet zeggen dat iedereen dezelfde resultaten zal behalen. Deze aanbieding voor de zakelijke mogelijkheid van Herbalife Business wordt gedaan door de onafhankelijke Distributeur Life Werving & Selectie, Noordereiland 118, 3891 GG te Zeewolde. De aanbieder van de zakelijke mogelijkheid is Herbalife International (Netherlands) B.V. Postbus 8283, 3503 RG Utrecht. De verkochte goederen zijn voedingsproducten, verzorgingsproducten of cosmetische producten. De transacties worden uitgevoerd door deelnemers als hoofduitvoerenden.